herbeBOI - Powiat Obornicki

Karty usług

Procedury załatwiania spraw w Jednostce.

Wpisz nazwę usługi, której szukasz

Nazwa usługi
EW-18 Ubieganie się o prawo jazdy przez osoby, których dokumenty zostały odesłane przez word do starostwa po roku od ostatniego egzaminu Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
EW-21 Zwrot zatrzymanego/ przywrócenie cofniętego prawa jazdy na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
GM-03 Uzyskanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości skarbu państwa Wydział Geodezji i Nieruchomości
RI-08 Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego Wydział Architektury i Budownictwa
ZS-05 Uzyskanie pomocy prawnej na rzecz konsumenta od Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów
DG-01 Uzyskanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin pospolitych Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
DG-02 Uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
DG-04 Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. transportu i dróg
DG-05 Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w związku z poszerzeniem ich zakresu Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. transportu i dróg
DG-06 Uzyskanie legitymacji instruktora jazdy Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. transportu i dróg
DG-07 Uzyskanie przedłużenia legitymacji instruktora jazdy Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. transportu i dróg
DG-08 Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. transportu i dróg
DG-09 Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. transportu i dróg
DG-10 UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH LUB REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. komunikacji i zamówień publicznych
DG-11 Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. komunikacji i zamówień publicznych
DG-12 Uzyskanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy lub wtórnika wypisu z tych dokumentów Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. komunikacji i zamówień publicznych
DG-13 Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. komunikacji i zamówień publicznych
DG-14 Zgłaszanie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. komunikacji i zamówień publicznych
DG-15 Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. komunikacji i zamówień publicznych
DG-16 Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictawa przy przewozie rzeczy Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. komunikacji i zamówień publicznych
DG-17 Uzyskanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. komunikacji i zamówień publicznych
DG-20 UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PRZETWARZANIE ODPADÓW Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
DG-21 Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. komunikacji i zamówień publicznych
DG-22 Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. komunikacji i zamówień publicznych
DG-23 Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. komunikacji i zamówień publicznych
EW-01 Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia
EW-02 Uzyskanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działności gospodarczej Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
EW-03 Uzyskanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
EW-04 Zgłoszenie zmian we wpisie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
EW-05 Uzyskanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. rybactwa i hodowli
EW-06 Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. rybactwa i hodowli
EW-07 Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. rybactwa i hodowli
EW-08 Uzyskanie zaświadczenia o istnieniu dawnego gospodarstwa rolnego Wydział Geodezji i Nieruchomości
EW-09 Uzyskanie decyzji o zmianie sposobu użytkowania gruntu lub weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów Wydział Geodezji i Nieruchomości
EW-10 Uzyskanie decyzji zatwierdzającej podział rolny/połączenie działek Wydział Geodezji i Nieruchomości
EW-11 Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produckji Wydział Geodezji i Nieruchomości
EW-12 Wydanie prawa jazdy osobie, która po raz pierwszy ubiega się o uprawnienia Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
EW-13 Wydanie międzynarodowego prawa jazdy Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
EW-14 Wydanie wtórnika prawa jazdy w przypadku jego utraty Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
EW-15 Wydanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
EW-16 Wymiana prawa jazdy wydanego przed 01. 07. 1999 r. (wydanego na blankietach starego typu) Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
EW-17 Wydanie prawa jazdy osobie, która ubiega się o rozszerzenie uprawnień Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
EW-19 Wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub odbycie szkolenia okresowego Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
EW-20 Przekroczenie 24 punktów uzyskanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
EW-22 Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
EW-23 Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie unii europejskiej, państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
EW-24 Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
EW-25 Zwrot prawa jazdy zatrzymanego (cofniętego) na okres nieprzekraczający 1 roku Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
EW-27 Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie polski Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
EW-28 Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z zagranicy Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
EW-29 Rejestracja uśywanego pojazdu sprowadzonego spoza unii europejskiej Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
EW-30 Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie polski Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
EW-31 Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny) Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
EW-32 Złożenie zawiadomienia o sprzedaży pojazdu Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
EW-33 Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
EW-34 Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
EW-35 Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
EW-36 Uzyskanie wtórnika karty pojazdu Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
EW-37 Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
EW-38 Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
EW-39 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego sprzedaży za granicę Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
EW-40 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego zniszczenia (kasacji) za granicą Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
EW-41 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
EW-43 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego trwałej, zupełnej utraty Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
EW-44 UZYSKANIE ADNOTACJI GAZ, HAK, VAT, TAXI, L Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
EW-45 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontaśu pojazdu Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
EW-46 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
EW-47 Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
EW-48 Rejestracja czasowa Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
EW-48 Wydanie decyzji zezwalającej na nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. transportu i dróg
EW-49 Uzyskanie decyzji zezwalającej na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. transportu i dróg
EW-50 Uzyskanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia
EW-51 Uzyskanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
EW-52 Zgłoszenie prac geodezyjno-kartograficznych Wydział Geodezji i Nieruchomości
EW-53 WYMIANA PRAWA JAZDY ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ DANYCH W NIM UMIESZCZONYCH LUB ZMIANĘ TERMINU WAŻNOŚCI PRAWA JAZDY Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
GM-01 Uzyskanie decyzji o przyznaniu prawa własności działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu Wydział Geodezji i Nieruchomości
GM-02 UZYSKANIE OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKREŚLENIE Z KSIĘGI WIECZYSTEJ WZMIANEK O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SCALENIOWEGO ORAZ INNYCH CIĘŻARÓW LUB OGRANICZEŃ Wydział Geodezji i Nieruchomości
GM-04 Nabycie prawa własności nieruchomości skarbu państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Wydział Geodezji i Nieruchomości
GM-05 Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzilone pod drogi publiczne Wydział Geodezji i Nieruchomości
OS-01 Przyjęcie dokumentacji hydrogeologicznej, geologicznoinżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
OS-02 Udostępnianie informacji geologicznej (nieodpłatnie) Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
OS-04 Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
OS-06 Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
OS-07 Uzyskanie pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
OS-08 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
OS-09 Zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
OS-11 Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
OS-12 Uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew w lasach nie stanowiących własności skarbu państwa Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. leśnictwa i ochrony przyrody
OS-13 Uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. leśnictwa i ochrony przyrody
OS-14 Uzyskanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. rybactwa i hodowli
OS-15 Uzyskanie decyzji o ustaleniu kierunków rekultywacji gruntów lub uzyskanie decyzji o zakończeniu rekutywacji gruntów Wydział Geodezji i Nieruchomości
RI-01 Dokonanie zgłoszenia obiektu budowlanego do rozbiórki Wydział Architektury i Budownictwa
RI-02 Dokonanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Wydział Architektury i Budownictwa
RI-03 Dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę Wydział Architektury i Budownictwa
RI-04 Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości celem wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych Wydział Architektury i Budownictwa
RI-05 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonanie robót budowlanych Wydział Architektury i Budownictwa
RI-06 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę Wydział Architektury i Budownictwa
RI-07 Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę Wydział Architektury i Budownictwa
RI-09 Uzyskanie dziennika budowy Wydział Architektury i Budownictwa
RI-10 Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy Wydział Architektury i Budownictwa
RI-11 Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu Wydział Architektury i Budownictwa
RI-12 Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego Wydział Architektury i Budownictwa
RI-13 Uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonanie robót budowlanych Wydział Architektury i Budownictwa
RI-14 Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w zudp Wydział Geodezji i Nieruchomości
UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA TRANSPORT ODPADÓW (DG-19) Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów DG-18 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
ZS-01 Uzyskanie dotacji z budżetu powiatu obornickiego na działalność organizacji pozarządowych w trybie pożytku publicznego Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
ZS-03 Kierowanie do szkoły specjalnej Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
ZS-04 Uzyskanie zaświadczenia o zdaniu egzaminu i decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego Wydział Oświaty, Kultury i Sportu