herbeBOI - Powiat Obornicki

OK.01 Uzyskanie dotacji przez organizacje pozarządowe w trybie otwarteo konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty wymienione są każdorazowo w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w danym roku.

Karta usługi publicznej

Oferta

Sprawozdanie

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, tel. 61 29 73 142 e-mail: h.ratajczak@powiatobornicki.pl

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni od dnia złożenia wniosku.

Sprawozdanie zgodnie z podpisaną umową.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

-złożenie oferty

- wyłonienie zwycięskich ofert

- podpisanie umowy

- złożenie sprawozdania z wykonania zadania po 30 dniach od zakończenia zadania

- rozliczenie otrzymanej dotacji

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24  kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak.

Dodatkowe informacje, uwagi

Druk Oferty i Sprawozdania można pobrać ze strony internetowej Powiatu Obornickiego www.bip.powiatobornicki.pl w zakładce pożytek publiczny oraz w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu.