herbeBOI - Powiat Obornicki

OS.13 Zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów

Zbiór kart usług niesklasyfikowanych

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 

ZGŁOSZENIE DO REJESTRU POSIADACZY ODPADÓW ZWOLNIONYCH Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE TRANSPORTU ODPADÓW

 

 

Wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.

 

UWAGA: Dnia 24 stycznia 2018r. Minister Środowiska opublikował w Monitorze Polskim komunikat w sprawie utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami z dniem 24 stycznia 2018r. (M.P. z 2018r. poz. 118).

 

Od dnia utworzenia rejestru starosta nie wydaje zezwoleń na transport odpadów.

Transportujący odpady zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do rejestru. Zgodnie z art. 50 ust.1 pkt 5b ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2018r. poz.21) marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek transportujących odpady.

Wpis do rejestru należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności w zakresie transportu odpadów.

 

Karta usługi