herbeBOI - Powiat Obornicki

OS.15 Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

Zbiór kart usług niesklasyfikowanych

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego do połowu ryb (należy podać rodzaj materiału i długość łodzi lub innego sprzętu).
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • dowód zakupu sprzętu pływającego (np. faktura, umowa, paragon)

Do wglądu:

  • dowód osobisty,

 

Karta usługi

 

 

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój 209, II piętro tel. 61 29 73 133,    e-mail srodowisko@powiatobornicki.pl

Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez Wnioskodawcę albo jego pełnomocnika ,   II piętro, pokój 209.

Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł  należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76, 64 - 600 Oborniki.
konto PKO BP Oborniki, nr rachunku :
64 1020 4128 0000 1002 0006 9161

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Na bieżąco

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia - dokumentu rejestracyjnego.

Podstawa prawna

  • Art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U   z 2017 r., poz. 2128 ze zm.).
  • Art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. 2018 , 1476 t. j.).
  • Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 2018. 2003. t. j.   ze zm.)
  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14.06.1960r. (   Dz. U. 2018. 2096. t. j. ze zm.)

Tryb odwoławczy

NIE DOTYCZY

Dodatkowe informacje, uwagi

Po uzyskaniu zaświadczenia, należy oznakować sprzęt numerem rejestracyjnym, wskazanym    w dokumencie.

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika - II piętro, pok. 209 tel.61 2973 133.