Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

Formularze elektroniczne

Typ Nazwa usługi Katagoria
AB.01 Zgłoszenie obiektu budowlanego do rozbiórki Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.02 Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.03 Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.04 Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości celem wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.05 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonanie robót budowlanych Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.06 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.07 Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.08 Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.09 Uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
Pismo ogólne do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ogólne sprawy urzędowe