herbeBOI - Powiat Obornicki

OS.16 Uzyskanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego

Zbiór kart usług niesklasyfikowanych

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego.

Załączniki:

  • 1 aktualna fotografia,
  • oryginał zaświadczenia Komisji Egzaminacyjnej o zdanym  egzaminie ze znajomości zasad i warunków  ochrony i połowu ryb,
  • dowód uiszczenia opłaty.

Karta usłgi

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej

Wniosek o ponowne wydanie karty wędkarskiej

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój 209, II piętro tel. 61 29 73 133,  e-mail srodowisko@powiatobornicki.pl

Odbiór dokumentów: Bezpośrednio - II piętro, pok. 209 lub za pośrednictwem poczty.

Opłaty

 Za wydanie karty - 10,00 zł - płatne w agencji PKO ( parter ) w  Starostwie, pok. 25    ( czynne w poniedziałek od 8.00 do 15.00 i od 16.00 do 17.00, w pozostałe dni od 8.00 do 14.00 )  lub przelewem na konto Starostwa w Obornikach :40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

7 dni

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego. 

Podstawa prawna

  • Art. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1476 ze zm.)
  • Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z 2018.2003. ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2018. 2096. ze zm. )

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje, uwagi

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14.

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający  w Polsce posiadający zezwolenie na połów ryb w wodach uprawnionego do rybactwa oraz osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach.

Karty wędkarskie wydawane są tylko dla mieszkańców Powiatu Obornickiego.

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika - II piętro, pok. 209, tel. 61 29 73 136, 61 29 73 135.