herbeBOI - Powiat Obornicki

OS. 15 Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego do połowu ryb (należy podać rodzaj materiału i długość łodzi lub innego sprzętu)
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Do wglądu:

  • dowód osobisty

Karta usługi

wniosek

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Budownictwa i Środowiska, Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój 207, II piętro tel. 61 29 73 136,  e-mail srodowisko@powiatobornicki.pl

Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez Wnioskodawcę albo jego pełnomocnika, II piętro, pokój 207.

 

Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł  należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76, 64 - 600 Oborniki.
konto PKO BP Oborniki, nr rachunku : 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Na bieżąco.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia - dokumentu rejestracyjnego.

 

Podstawa prawna

  • Art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1568 z późn. zm.).
  • Art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2168).
  • Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2003).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
    (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje, uwagi

Po uzyskaniu zaświadczenia, należy oznakować sprzęt numerem rejestracyjnym, wskazanym w dokumencie.

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika - II piętro, pok. 207 tel.61 2973 139.