herbeBOI - Powiat Obornicki

SO.03 Uzyskanie pomocy prawnej na rzecz konsumenta od Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek (druk dostępny na stronach internetowych lub w urzędzie)

Karta usługi

Wniosek

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Powiatowy Rzecznik Konsumentów, pokój 207, II piętro,

telefon kontaktowy 061 29 73 128, e-mail prk@powiatobornicki.pl

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Termin uzależniony jest od rodzaju sprawy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Strona jest na bieżąco informowana o przebiegu postępowania w formie pisemnej.

Podstawa prawna

Art. 37, 39 i 42 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r.

(Dz. U. z 2017 r. poz. 229, z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Nie ma.

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak