Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

SO.03 Uzyskanie pomocy prawnej na rzecz konsumenta od Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek (druk dostępny na stronach internetowych lub w urzędzie)

Karta usługi

Wniosek


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Powiatowy Rzecznik Konsumentów, pokój 030A , parter - wejście przez Biuro Rady,

telefon kontaktowy 061 29 73 128, e-mail prk@powiatobornicki.pl


Opłaty

Brak opłat.


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Termin uzależniony jest od rodzaju sprawy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Strona jest na bieżąco informowana o przebiegu postępowania w formie pisemnej.


Podstawa prawna

Art. 37, 39 i 42 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r.

(Dz. U. z 2017 r. poz. 229, z późniejszymi zmianami).


Tryb odwoławczy

Nie ma.


Dodatkowe informacje, uwagi

Brak