Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
AB.08 Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
GN.01 Uzyskanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości skarbu państwa Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami
SO.03 Uzyskanie pomocy prawnej na rzecz konsumenta od Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów
AB.01 Zgłoszenie obiektu budowlanego do rozbiórki Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.02 Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.03 Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.04 Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości celem wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.05 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonanie robót budowlanych Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.06 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.07 Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.09 Uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.10 Uzyskanie dziennika budowy Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.11 Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.12 Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
AB.13 Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizaję inwestycji drogowej Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
EO.01 Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich
EO.02 Kierowanie dzieci do szkół specjalnych lub ośrodków poza granicami powiatu Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich
EO.03 Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, nadanie szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych, odmowa wpisu do ewidencji oraz wykreślenie szkół i placówek z ewidencji szkół i placówek niepublicznych Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich
EO.04 Uzyskiwanie wpisu, zaświadczenia oraz zgłaszanie zmian we wpisie ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich
EO.05 Uzyskanie wpisu, zaświadczenia oraz zgłoszenia zmian we wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich
GK.01 Aktualizacja Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.02 Wydanie wypisu / wypisu i wrysu / wyrysu z operatu Ewidencji Gruntów i Budynków Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.03 Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - mapa ewidencyjna Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.04 Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - mapa zasadnicza Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.05 Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zbiór danych bazy danych EGIB Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.06 Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia tworzone na podstawie bazy danych EGIB Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.07 Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego rejestr cen nieruchomości Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.08 Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zbiór danych GESUT Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.09 Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - inne materiały Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.10 Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zbiór danych BDOT500 Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.11 Zgłoszenie prac geodezyjnych Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.12 Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.13 E-usługi Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GN.02 Uzyskanie decyzji o przyznaniu prawa własności działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN.03 Uzyskanie zaświadczenia o istnieniu dawnego gospodarstwa rolnego Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN.04 Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzilone pod drogi publiczne Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN.05 Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produckji rolnej Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN.06 Uzyskanie decyzji o weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN.07 Uzyskanie decyzji o ustaleniu kierunków rekultywacji gruntów lub uzyskanie decyzji o zakończeniu rekutywacji gruntów Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami
KT.01 Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.02 Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych przeprowadzania badań technicznych pojazdów w związku z poszerzeniem ich uprawnień Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.03 Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.04 Uzyskanie przedłużenia ważności legitymacji instruktora nauki jazdy Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.05 Uzyskanie zaświadczenia o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.06 Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzacych stację kontroli pojazdów Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.07 Wydanie decyzji zezwalającej na nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.08 Wydanie decyzji zezwalającej na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.09 Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.10 ZMIANA TREŚCI ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO LUB LICENCJI NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.11 Uzyskanie dodatkowgo wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.12 Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.13 Zgłaszanie zminy w zaświadczeniu na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.14 Uzyskanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.15 Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.16 Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.17 Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.18 Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. transportu
KT.19 Wydanie prawa jazdy osobie,która po raz pierwszy ubiega się o uprawnienia Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.20 Wydanie międzynarodowego prawa jazdy Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.21 Wydanie wtórnika prawa jazdy w przypadku jego utraty Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.22 Wydanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.23 Wymiana prawa jazdy wydanego przed 01. 07. 1999 r. (wydanego na blankietach starego typu) Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.24 Wydanie prawa jazdy osobie, która ubiega się o rozszerzenie uprawnień Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.25 Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.26 Ubieganie się o prawo jazdy przez osoby, których dokumenty zostały odesłane przez word do starostwa po roku od ostatniego egzaminu Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.27 Wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub odbycie szkolenia okresowego Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.28 Przekroczenie 24 punktów uzyskanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.29 Zwrot zatrzymanego/ przywrócenie cofniętego prawa jazdy na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.30 Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie unii europejskiej, państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.31 Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.32 Zwrot prawa jazdy zatrzymanego (cofniętego) na okres nieprzekraczający 1 roku Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.33 Wymiana prawa jazdy ze względu na zmianę danych w nim zawartych lub zmianę terminu ważności prawa jazdy Wydział Komunikacji Transportu i Dróg - stanowisko ds. prawa jazdy
KT.34 Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie polski Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.35 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (używany oraz nowy) Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.36 Rejestracja pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.37 Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie polski Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.38 Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny) Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.39 Złożenie zawiadomienia o sprzedaży pojazdu Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.42 Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.44 Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.45 Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia lub wydanie tablicy dodatkowej. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.46 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego sprzedaży za granicę Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.47 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego zniszczenia (kasacji) za granicą Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.48 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.49 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego trwałej, zupełnej utraty Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.50 Uzyskanie adnotacji GAZ, HAK, VAT, TAXI, L, zestaw rejestrowy, współwłaściciel, barwa nadwozia, liczba miejsc, ładowność Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.51 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdu Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.52 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.53 Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.54 Rejestracja czasowa Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT.55 Uzyskanie zaświadczenia art. 217 kpa Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KT40 Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
OS. 15 REJESTRACJA JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24M Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.01 Uzyskanie zezwolenia na wykonanie prac gospodarczych w lasch nie stanowiących własności Skarbu Państwa Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.02 Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzw i krzewów na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi. Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.03 Uzyskanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy olasach Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.04 Uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa
OS.05 Zatwierdzenie dokumentacji hydrologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopalin Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.06 Zatwierdzenie projektu robót geologicznych Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.07 Zgłoszenie projektu robót geologicznych obejmującego wiercenia, w celu wykorzystania ciepła ziemi. Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.08 Przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.09 Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywne oddziaływć na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.10 Uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.11 Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.12 Uyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, związanych z eksploatacją instalacji Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.13 Uzyskanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.14 Uzyskanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszkańców Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.16 Uzyskanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.17 Rejestr zwierząt gatunków wymienionych w załacznikach AiB Rozporządzenia Rady(WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
OS.18 Uzyskanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymanie chartów lub ich mieszkańców Zbiór kart usług niesklasyfikowanych
Pismo ogólne do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
SO.01 Rejestracja stowarzyszenia zwykłego Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich
SO.02 Zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ogólne sprawy urzędowe